1 (877) 789-8816 clientsupport@aaalendings.com

Лео Ли

/лео-ли/

Лео Ли

Тел: (909) 569-2634
Е-пошта:leo@aaalendings.com

За мене:

Како извршен директор на хипотекарна сметка, ќе бидам посветен да ги одржувам линиите на комуникација јасни помеѓу брокерите и AAA LENDINGS.Со нетрпение очекуваме да соработуваме тесно со вас за да постигнеме ситуација со победа-победа.

КРЕДИТ НЕ-QM

Нема документ без кредит
WVOE и самоподготвени P&L
DSCR
Извод од банка
HELOC
Затворен крај секунда (CES)

КРЕДИТ ЗА КМ

Заем на заедницата QM
Агенциска заем програма
Целосно Док Џамбо

ДИРЕКТЕН ЗАЕМУВАЧ
ВРЕМЕ НА ВРТУВАЊЕ 24 ЧАСИ